Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielanie licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym cz.II prawa autorskieA. Andersdotter: W obszarze zbiorowego zarządzania prawami autorskimi potrzebne jest więcej innowacji. Potrzebna jest współpraca między organizacjami. Autorzy muszą mieć możliwość oferowania otwartych licencji do fragmentów swoich utworów. Potrzebna jest pewność i jasność prawna. Taryfy za dostęp do utworów powinny opierać się na obiektywnych standardach. Ważne są kwestie obowiązywania dyrektywy usługowej.

Komisja Europejska: Bardzo ważne, by dyrektywa została wprowadzona tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dyskusje toczą się w sposób bardzo konstruktywny i można wierzyć, że uda się zamknąć ten dokument do końca kadencji. Ważne jest doprecyzowanie tego, które przepisy będą traktowane priorytetowo – trzeba nad tym dyskutować. Ważne są kwestie związane z nakładaniem zobowiązań na organizacje mające swoje siedziby poza Unią Europejską. Ważne by prace postępowały jak najszybciej.

Sprawozdawca L. Berlinguer: Kluczową kwestią jest to jak zarządzać prawami autorskimi. Ważna jest kwestia terytorialności. Trzeba pamiętać, że tego typu prawa nie maja granic. Ważne są warunki dla szerszego obiegu utworów na sprawiedliwych warunkach.