Sprawozdanie P. Rubiga w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym prawa autorskie



Sprawozdanie P. Rubiga w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym

UE ma pewien problem, jeśli chodzi o stworzenie jednolitego rynku i prawa. Licencje przyznawane są w sposób bardzo złożony, co powinno zostać uproszczone. UE powinna coś zrobić ze strukturami, które posiada, powinna zaostrzyć przepisy. Koncerny chcą chronić wyniki swoich badań, zazwyczaj bardzo kosztownych. Twórcy własności intelektualnej powinni mieć zapewnioną ochronę sądów. W UE dostępne powinny być ważne licencje dotyczące własności intelektualnej.

Prawa autorskie - Copyright

Prawa autorskie – Copyright

 Powinna istnieć jedna licencja obejmująca cały rynek, a także licencja na pewne obszary językowe. Licencje powinny być także wydawane na państwa spoza UE. Prawo własności intelektualnej powinno przyczynić się do szerszego rozprzestrzenienia pewnych formatów. Dotyczy to przede wszystkim TIK. Muszą powstać łatwo dostępne, kompleksowe, europejskie opcje dotyczące licencjonowania. Jedna komórka, która będzie znała sytuację prawną wszystkich państw członkowskich. Sankcje dotyczące naruszania praw autorskich, które zapobiegają stratom powinny być bardziej rygorystyczne i w pełni egzekwowane. Powinien istnieć jednolity model sankcji, zwłaszcza wobec towarów podrobionych i piractwa.